Приклад оформлення статті

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:УДК 349.2: 331.2 (477)

Божко Володимир Миколайович

кандидат юридичних наук, доцент

кафедри державного управління і права

Харківського національного університету внутрішніх справ

e-mail: ______

ORCID            

 

РОЗМЕЖУВАННЯ ЗМІСТУ ТЕРМІНІВ «ЗАРОБІТНА ПЛАТА»
І «ОПЛАТА ПРАЦІ» НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ
НАУКОВИХ ПРАЦЬ ХХI СТОЛІТТЯ

Стаття присвячена порівняльному аналізу термінологічних відмінностей між оплатою праці та заробітною платою на основі наукових досліджень, здійснених упродовж ХХI століття… (1800 знаків)

Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, винагорода за працю, плата, правове регулювання оплати праці, працівник, роботодавець.

Bozhko V.M. THE COMPARATIVE ANALYSIS OF TERMINOLOGICAL DIFFERENCES BETWEEN LABOR PAYMENT AND WAGES BASED ON THE MONOGRAPHIC RESEARCH OF XXI CENTURY

 The article deals with the comparative analysis of terminological differences between labour payment and wages based on the monographic research that was made during of XXI century… (1800 знаків)

Key words: labor payment , wages , remuneration for work , legal regulation of labor payment , employee , employer.