Засновник:

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Наукові записки. Серія: Право адресовано науковцям, студентам, викладачам середніх професійних і вищих закладів освіти, аспірантам, докторантам, всім, хто цікавиться теоретичними та прикладними проблемами теорії та історії держави і права, філософії права; конституційного права; муніципального права; трудового права, права соціального забезпечення; цивільного та господарського права; адміністративного, фінансового, податкового права; земельного, аграрного, екологічного права; кримінального права, міжнародного права.

Рік заснування: 2017

ISBN 978-617-7365-08-1

ISSN 2522-9230 (Print)

ISSN 2522-9249 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ №22502-12402P від 10.01.2017 р. видане Державною реєстраційною службою України.

Науковий вісник «Наукові записки. Серія: Право» внесено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук. Наказ Міністерства освіти і науки України № 996 від 11 липня 2017 р.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б") у галузі юридичних наук (081 – Право).

Науковий вісник «Наукові записки. Серія: Право» внесено до Міжнародної науково метричної бази даних «Index Copernicus International» (Республіка Польща).

Електронні копії видання науковий вісник «Наукові записки. Серія: Право» у відкритому доступі розміщені на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського НАН України.

Науковий вісник «Наукові записки. Серія: Право» індексується у вільній базі даних Google Scholar / Google Академія, має активний профіль.

Галузь науки: право

Періодичність: два рази на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Програмні цілі: Опублікування творчого доробку науковців з метою узагальнення і поширення досвіду роботи наукових підрозділів інституту та інших наукових установ та вищих навчальних закладів юридичного спрямування.

Адреса редакції: Україна, 25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя, 95/46

Тел.: (0522) 32-25-62, 22-54-80

E-mail: polimed.kr@gmail.com

URL: pravo.cusu.edu.ua

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та відображено на всеукраїнському сайті Українські наукові журнали.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - найбільша бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави. Входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу.

«Наукові записки. Серія: Право» розміщено у пошуковій системі Google Scholar.

Google Scholar — вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Дата виходу бета-версії — листопад 2004 року. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.